Een nieuwe medewerker verwelkomen: Vermijd onnodige processen

Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Op zich is dat een heugelijke gebeurtenis. Alleen is het ook het moment waarop er allerlei interne processen gaan lopen. Het zijn vaak activiteiten die tijd en geld kosten en tegenwoordig niet meer nodig zijn. Toch vinden ze plaats, omdat het al jarenlang zo gebeurt. Wat helemaal opmerkelijk is, is dat er ICT-beheerders zijn die deze onnodige werkzaamheden zelfs automatiseren. Echt waar.

Een dure start…

De HR-manager, of een HR-medewerker, stuurt een e-mail naar de afdelingsmanager. Daarin staat zo ongeveer het volgende: ‘Kun je aangeven welke apparatuur en applicaties benodigd zijn?’ Dit gebeurt, zij het nadat er intern enkele handtekeningen zijn gezet. Dagen gaan voorbij. De aanvraag voor deze werkmiddelen gaat, begeleid door vereiste goedkeuringen, naar iemand die verantwoordelijk is voor inkoop. ‘Even kijken welke leverancier vandaag de beste deal biedt.’ Het levert een besparing op van wel 80 euro op een laptop, maar helaas betekent dit een wachttijd van twee weken door de gekozen leverancier.

De nieuwe medewerker wordt pas veel later ingewerkt, en dit micromanagement kost de organisatie honderden euro’s. Iets meer dan twee weken later arriveert de bestelling. Nu is het wachten op de ICT-servicedesk om de gewenste applicaties te installeren. Spijtig genoeg is het daar erg druk, lazen we recent in een artikel van Computable. De nieuwe collega is nog steeds niet productief. De eerste indruk van de nieuwe werkgever is negatief.

Waarom eigenlijk?

Wanneer je weet welke middelen bij een specifieke functie horen en hierover overeenstemming binnen het management is, dan zijn er geen e-mails naar afdelingsmanagers of goedkeuringen van leidinggevenden nodig. Heeft hij/zij een laptop of smartphone nodig? Dit is eigenlijk een onnodige vraag: dit kan van tevoren bekend zijn, als je een goed onderbouwd gebruikersprofiel definieert. En waarom zou de ICT-servicedesk nog applicaties moeten installeren en voorraden beheren? Als de HR-gegevens namelijk gekoppeld zijn aan Microsoft Entra ID, kunnen de benodigde rechten en applicaties vanaf elk willekeurig apparaat, ongeacht het merk, worden gebruikt. Microsoft Entra ID is een service voor identiteits- en toegangsbeheer. Het biedt werknemers toegang tot zowel interne als externe bronnen, zoals Microsoft 365 en duizenden andere SaaS-toepassingen.

Een andere aanpak is mogelijk!

Laat de snelst beschikbare apparatuur simpelweg naar het huisadres van de nieuwe medewerker sturen. Microsoft Entra Provisioning Service en lifecycle workflows zorgt voor de communicatie en zijn of haar Microsoft Entra ID. Daarna installeren Windows AutoPilot en Microsoft Intune automatisch alles wat nodig is voor de desbetreffende functie. Begeleiding van een ICT-afdeling is niet langer vereist. De nieuwe medewerker is verheugd om onmiddellijk aan de slag te kunnen.

We gaan nog een stap verder

Natuurlijk zijn er leveranciers die dit soort processen als Managed Services aanbieden. Maar dan ben je vaak afhankelijk van één specifiek merk. Wij zijn echter merkonafhankelijk, wat je ook als flexibel kunt betitelen: je kunt jouw nieuwe werknemer naar eigen inzicht keuzes laten maken. Bovendien wordt met onze automatisering de inrichting van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in Microsoft Entra volledig geautomatiseerd.

Je kunt vertrouwen op onze uitgebreide ervaring in het creëren van de bruikbare en relevante gebruikersprofielen. Daarnaast vereenvoudigen we het beheer van werkplekken aanzienlijk: Automate365 verbindt je ICT-omgeving met het HR-systeem, en wijzigingen in het personeelsbestand worden direct, efficiënt en foutloos doorgevoerd in Microsoft Entra ID. Dit volstaat om het proces voor toewijzing en inrichting van de werkplek voor de gebruiker op te starten. Dit is wat wij verstaan onder een ‘Moderne Werkplek als Dienst’.

Wil je ook jouw medewerkers of die van je klanten nog beter verwelkomen?

Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op. We gaan hierover graag in gesprek met ICT-beheerders en ICT-organisaties die Managed Services aanbieden.

Ongetwijfeld kunnen we elkaar versterken en nieuwe medewerkers blij maken.